Springkussen

Iedere woensdag is er van 12.00 – 16.00 uur voor de kleintjes een springkussen aanwezig op het centrale plein.

Let op, we hebben de volgende veiligheidsregels hierbij:

  1. Het gebruik van het springkussen is voor eigen risico.
  2. De begeleider is geen oppasser, laat uw kind dan ook niet alleen achter bij het springkussen.
  3. Het is niet toegestaan met schoenen, scherpe voorwerpen, etenswaren, kauwgom of snoep op het springkussen te springen.
  4. Aanwijzingen van het begeleidend personeel dienen ten allen tijde opgevolgd te worden.

Categorieën