Skip to the main content

PRIVACY BELEID

Privacy Beleid

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van Management Winkelcentrum Zuidplein (benoemd in het Privacy Beleid als “Winkelcentrum Zuidplein”, “wij” of “ons”).

Auteursrecht

Voor de inhoud van deze website geldt: copyright Winkelcentrum Zuidplein. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Winkelcentrum Zuidplein mogen geen gegevens van de website, in het bijzonder geen teksten, afbeeldingen of geluid, worden vermenigvuldigd, verspreid, openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden. Iets anders geldt alleen voor het strikte privé-gebruik van de eindgebruiker.

Aansprakelijkheidsbeperking

De pagina is alleen bedoeld voor het verstrekken van informatie. Het Winkelcentrum Zuidplein is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten op de pagina en sluit elke aansprakelijk voor schade, die direct of indirect voortkomt uit het gebruiken van de website en het gebruiken van de daarin aanwezige informatie, uit.

Wijzigingen van de rechtelijke bepalingen

Het Winkelcentrum Zuidplein behoudt zich het recht voor veranderingen aan de website en aan de rechtelijke bepalingen uit te voeren. Stel uzelf bij elk bezoek aan de site op de hoogte van de op dat moment geldende rechtelijke bepalingen.

Inwinnen en verwerken van persoonlijke gegevens

Wij van het Winkelcentrum Zuidplein vinden het belangrijk, dat u zoveel mogelijk controle heeft over uw eigen persoonlijke gegevens. In enkele gevallen hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wij vragen u alleen om uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, als u ons deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld voor het toesturen van informatiemateriaal, deelname aan een loterij of een enquête of actie

Actie- en enquete-deelname

1. Als u deel neemt aan acties, enquetes registreren we ook:

a. uw naam, e-mailadres, mobiele nummer, postcode, geboortedatum en het land waar u woont; en

b. geo-locatiegegevens via het wifinetwerk in ons Winkelcentrum, waaruit blijkt hoe u zich door het centrum beweegt.

2. Als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, gebruiken we deze informatie om u het laatste nieuws en exclusieve persoonlijke aanbiedingen te doen per e-mail en mobiele telefoon via pushberichten.

3. U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzamelen van geo-locatiegegevens intrekken via een melding naar info@zuidplein.nl.

4. Nieuwsbriefleden die geen speciale aanbiedingen meer van ons willen ontvangen, kunnen zich op elk moment afmelden via een e-mailbericht naar marketing@zuidplein.nl.

Gratis WiFi

Wij bieden gratis openbare WiFi in bepaalde Winkelcentrum.

Als u gebruik wenst te maken van de WiFi, vragen wij u om zich te registreren door:

• uw naam en e-mailadres op te geven; of
• u aan te melden via een bepaald sociaal media-account (als u deze mogelijkheid kiest, zullen wij bepaalde gegevens van uw account verzamelen maar u krijgt de mogelijkheid om te weigeren dergelijke gegevens te delen of de te delen hoeveelheid en aard van de gegevens te beperken).

De persoonlijke gegevens die u deelt worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden behalve als u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Uw locatiegegevens kunnen automatisch worden verzameld maar zullen niet worden gebruikt om u te identificeren tenzij we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Locatiegegevens

Als de WiFi van uw mobiele apparaat ingeschakeld is als u een van onze Winkelcentrum bezoekt (met inbegrip van het parkeerterrein maar niet daarbuiten) kunnen we automatisch het MAC-adres van uw apparaat registreren.

Het MAC-adres is een unieke identificatie van uw mobiele apparaat. Het vertelt ons het merk van een apparaat (bv. Samsung of Apple) maar niet uw naam of telefoonnummer en het geeft ons op geen enkele manier toegang tot de gegevens op uw apparaat.

Bij registratie wordt het MAC-adres geanonimiseerd. We gebruiken het geanonimiseerde MAC-adres om uw afstand te bepalen tot de wifisensors die zijn geïnstalleerd op verschillende plaatsen in het Winkelcentrum die u bezoekt. We verzamelen deze informatie om rapporten op te stellen over de manier waarop bezoekers zich bewegen door onze Winkelcentrum. We kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het optimaliseren van de indeling van onze outlet, om reclameacties op te zetten, de werkuren van het personeel aan te passen, of het effect van een actie te meten.

Met uw toestemming kunnen we uw locatiegegevens gebruiken om aanbiedingen en speciale acties te selecteren en aan u te sturen waar u belangstelling voor zou kunnen hebben tijdens uw bezoek aan een Winkel.

Aanvullende informatie voor deelnemers aan acties en enquetes

Als u deelneemt, gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u met ons heeft gedeeld om u informatie te sturen over nieuw geopende winkels, evenementen, wedstrijden en andere speciale aanbiedingen. Gegevens die we kunnen verzamelen over onze leden van onze nieuwsbrief zijn bijvoorbeeld:

1. uw naam, e-mailadres, mobiele nummer, postcode, geboortedatum en het land waar u woont;

2. informatie die u besluit met ons te delen uit uw sociale media-accounts (u krijgt de mogelijkheid om te weigeren dergelijke gegevens te delen of de te delen hoeveelheid en aard van de gegevens te beperken); en

3. het MAC adres van uw WiFi-apparaat. Dit vertelt ons het merk van uw telefoon en uw geschatte afstand tot onze wifisensors zodat we kunnen zien hoe u zich beweegt door het Winkelcentrum. U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzamelen van uw locatiegegevens intrekken op https://optout.Winkelcentrum Zuidplein.com.

Als u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, kunnen we contact met u opnemen per e-mail, sms of post.

Leden van onze nieuwsbrief kunnen op elk moment hun lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar marketing@zuidplein.nl.

Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

Gegevens, die ons u in het kader van de website doet toekomen, worden alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor de afwikkeling. Verder geschiedt verwerking en gebruik van uw gegevens voor doeleinden van ondersteuning, het toezenden van informatie en voor doeleinden van marktonderzoek en opinieonderzoek. Op de website kunnen hyperlinks naar andere websites staan, die niet tot het Winkelcentrum Zuidplein behoren. Als u dergelijke websites bezoekt, kan het Winkelcentrum Zuidplein geen verantwoording meer dragen voor het vertrouwelijke behandelen van uw gegevens. Het overzenden van uw gegevens via het Internet geschiedt deels ongecodeerd. Als gevolg hiervan kan ongerechtigd kennisnemen door derden niet geheel worden uitgesloten.