Even voorstellen: de aannemer

Wie zijn de bouwers?

In deze tijden van Corona moeten we ons aan de kabinetsregels houden en worden we gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie niet thuisblijft en niet stilzit, is onze aannemer en zijn onze bouwers in Winkelcentrum Zuidplein. Sinds januari dit jaar zijn zij hard bezig met Fase 1 van de grootscheepse verbouwing van het winkelcentrum.

 

De aannemer van dit project is Constructif uit Dordrecht. Zij werken nauw samen met de projectorganisatie en de VvE van het winkelcentrum. In deze video stellen zij zich aan u voor en vertellen zij wat zij gaan doen in Jouw Zuidplein. (Het verhaal over Winkelcentrum Zuidplein start vanaf 1:20 minuut.)

Constructif is in januari dit jaar gestart met Fase 1 van de grootscheepse upgrading van ons centrum. Deze eerste fase zal tot medio juli 2021 duren. Constructif voert verschillende werkzaamheden uit tijdens deze eerste bouwfase. Het Atrium krijgt een nieuwe lift, een nieuw tourniquet en twee nieuwe roltrappen. Om dit te kunnen realiseren moeten ze eerst de bestaande lift, de tourniquet en de roltrappen slopen/verwijderen.Grootscheepse verbouwing

 

Tijdens de werkzaamheden moet er geboord, gezaagd en geslepen worden. Dit kan hinder opleveren in de vorm van lawaai. Deze werkzaamheden voert Constructif daarom zoveel mogelijk buiten winkeltijden uit om overlast te voorkomen en veiligheid te garanderen voor het winkelend publiek.

 

Alle winkels in Winkelcentrum Zuidplein zijn gewoon bereikbaar tijdens de verbouwing.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u klachten omtrent de verbouwing? Mail gerust naar de aannemer Constructif via zuidplein@constructif.nl.

 

Categorieën