Atrium voor | Atrium na

Atrium voor | Atrium na

 

Er is gestart met de 1e fase van de verbouwing van Winkelcentrum Zuidplein. Fase 1 zal tot halverwege juli 2021 duren. Constructif is de aannemer en gaat verschillende werkzaamheden uitvoeren tijdens deze eerste bouwfase. Het Atrium krijgt een nieuwe lift, een nieuw tourniquet en twee nieuwe roltrappen. Om dit te kunnen doen moeten ze eerst de bestaande lift, de tourniquet en de roltrappen slopen/verwijderen.

Tijdens de sloopwerkzaamheden moet er geboord, gezaagd en geslepen worden. Dit kan hinder opleveren in de vorm van lawaai. Deze werkzaamheden voeren ze daarom uit buiten winkeltijden om overlast te voorkomen en veiligheid te garanderen voor het winkelend publiek.

Het is de taak van de aannemer om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Dat doen ze op verschillende manieren:
1. Omwonenden en winkeliers zo goed en eerlijk mogelijk voorbereiden door te informeren;
2. Constructif zet fysieke maatregelen in om de hinder te beperken door met zo veel mogelijk stof- en geluidsarme apparatuur te werken;
3. De vakmannen van Constructif zijn zichtbaar en benaderbaar tijdens de werkzaamheden.

Constructif is bereikbaar via zuidplein@constructif.nl. Zij zorgen dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt op uw vragen.

Bekijk hier hoe het Atrium er nu uitziet en hoe prachtig het eruit gaat zien als we klaar zijn. Tof toch?

 

Atrium VOOR:

Atrium NA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën